Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat
Stationsweg 35,
6711 PJ Ede
Bel 06 228 672 46
Mail info@advocatenkantoorplaat.nl

blog

Verkorting looptijd WSNP: wat zijn de voorwaarden?

verkorten-looptijd-wsnp

De normale duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling is drie jaar. Deze looptijd start met de uitspraak van de rechtbank tot toepassing (of vantoepassingsverklaring) van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Verlengen van de looptijd De regeling duurt normaal drie jaar, maar kan onder omstandigheden worden verlengd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de uit de regeling voortvloeiende verplichtingen onvoldoende…

Lees meer »

De beroepstermijn in WSNP-zaken: kan hiervan worden afgeweken?

In het insolventierecht gelden korte termijnen, in het bijzonder voor het instellen van rechtsmiddelen tegen een gerechtelijke uitspraak. Zo is de termijn voor hoger beroep in een WSNP-zaak slechts 8 dagen. Deze hogerberoeptermijn begint op de dag ná de datum die op het vonnis staat vermeld. Dus is een vonnis gedateerd op 9 juli, dan…

Lees meer »