Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat
Stationsweg 35,
6711 PJ Ede
Bel 06 228 672 46
Mail info@advocatenkantoorplaat.nl

Afwijzing toelating tot de WSNP

Een aanvraag tot toelating tot de WSNP wordt niet in alle gevallen toegekend. Bij sommige afwijzingen is de rechter van mening dat u niet te goeder trouw schulden bent aangegaan, bijvoorbeeld door onverantwoord koopgedrag.

De rechter kan een aanvraag ook afwijzen als:

  • u al eerder gebruik heeft gemaakt van de WSNP-regeling,
  • u in het verleden veroordeeld bent voor fraude of een ander misdrijf,
  • u de verplichtingen binnen de WSNP naar verwachting niet zal nakomen, of als
  • de rechter verwacht dat u schuldeisers zult benadelen.

Een afwijzing betekent dat uw schuldeisers hun schulden volledig bij u kunnen opeisen.

Hoger Beroep

Is uw verzoek tot toelating tot de WSNP afgewezen? Dan kunt u binnen acht dagen in hoger beroep gaan.

Direct contact? WhatsApp: 0622867246

In hoger beroep beoordeelt het Gerechtshof of de rechtbank, op basis van uw specifieke situatie, de juiste beslissing heeft genomen.

De toetsing door het Gerechtshof is integraal. Dat betekent dat uw zaak geheel opnieuw wordt beoordeeld. U heeft in hoger beroep dus een volledig nieuwe kans om alsnog WSNP aan te vragen.

Is het écht gratis?

Wilt u in hoger beroep omdat uw toelating tot de WSNP is afgewezen?

Dan komt u automatisch in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand tegen de laagste eigen bijdrage. Dit is een vast bedrag dat gebaseerd wordt op uw inkomen.

Bent u niet in de mogelijkheid om deze eigen bijdrage te betalen of heeft u geen inkomen? Dan compenseren wij deze bijdrage en is het voor u helemaal gratis.

Als advocaat vraag ik de gefinancierde rechtsbijstand voor u aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen!

Gratis thuisservice

Ik geef advies en bijstand aan cliënten in heel Nederland. Hebt u niet de mogelijkheid om naar Ede te komen voor een kennismaking? Dan kom ik gratis naar u toe.

  • Jarenlange ervaring met WSNP
  • Tientallen succesvolle zaken per jaar
  • Tevreden cliënten in heel Nederland