Mr. C.C.W. (Christiaan) Plaat
Stationsweg 35,
6711 PJ Ede
Bel 06 228 672 46
Mail info@advocatenkantoorplaat.nl

Tussentijdse beëindiging van de WSNP

Soms bepaalt de rechter dat uw WSNP tussentijds wordt beëindigd. Bijvoorbeeld als u uw verplichtingen niet nakomt, als u nieuwe schulden maakt of als u schuldeisers benadeelt.

Verplichtingen binnen de WSNP

  • Informatieplicht: tijdens de looptijd van de WSNP moet u de bewindvoerder op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in uw situatie.
  • Sollicitatieplicht: u moet in principe vier keer per maand solliciteren totdat u voor 36 uur per week werk hebt. U kunt op medische gronden een ontheffing aanvragen.
  • Afdrachtplicht: tijdens de looptijd van de WSNP leeft u op een minimumniveau: het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Alle bovenliggende inkomsten dient u af te dragen aan de boedelrekening.

Nieuwe schulden

Het hoofddoel van de WSNP is dat u voorgoed uit de schulden komt. Het ontstaan van nieuwe schulden kan daarom een reden zijn voor tussentijdse beëindiging.

Schuldeisers benadelen

Tijdens de WSNP is het niet toegestaan om schuldeisers te benadelen, bijvoorbeeld door bepaalde bezittingen uit het zicht van de bewindvoerder te houden. Dit kan leiden tot een tussentijdse beëindiging.

Hoger Beroep

Is uw WSNP tussentijds beëindigd? Dan kunt u binnen acht dagen in hoger beroep gaan.

Direct contact? WhatsApp: 0622867246

In hoger beroep beoordeelt het Gerechtshof of de rechtbank, op basis van uw specifieke situatie, de juiste beslissing heeft genomen.

De toetsing door het Gerechtshof is integraal. Dat betekent dat uw zaak geheel opnieuw wordt beoordeeld. U heeft in hoger beroep dus een volledig nieuwe kans om alsnog uw WSNP te behouden.

Is het écht gratis?

Wilt u in hoger beroep omdat uw schuldsanering tussentijds is beëindigd?

Dan komt u automatisch in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand tegen de laagste eigen bijdrage. Dit is een vast bedrag dat gebaseerd wordt op uw inkomen.

Bent u niet in de mogelijkheid om deze eigen bijdrage te betalen of heeft u geen inkomen? Dan compenseren wij deze bijdrage en is het voor u helemaal gratis.

Als advocaat vraag ik de gefinancierde rechtsbijstand voor u aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen!

Gratis thuisservice

Ik geef advies en bijstand aan cliënten in heel Nederland. Hebt u niet de mogelijkheid om naar Ede te komen voor een kennismaking? Dan kom ik gratis naar u toe.

  • Jarenlange ervaring met WSNP
  • Tientallen succesvolle zaken per jaar
  • Tevreden cliënten in heel Nederland